Mijn Nederlandse naam ‘narcis’ is dus ontleend aan het Griekse woord ‘narcissus’ (nárkissos) en wordt in verband gebracht met de mythologische figuur Narcissus.

Maar het is niet helemaal uitgesloten dat bij het ontstaan van mijn naam ook het Griekse woord ‘narkè’ een rol heeft gespeeld. Dat woord betekent zoiets als ‘verlamd worden’ of ‘plotselinge verstijving’. Denk ook maar eens aan het woord ‘narcose’ dat weer is afgeleid van ‘narkosis’ en ‘verdoving’ betekent.

Daarbij wordt gezinspeeld op de sterke geur van sommige soorten uit mijn geslacht, die slaperigheid zouden verwekken.

De Engelsen noemen mij ‘daffodil’. Die naam komt voort uit het Middeleeuws Engelse ‘asphodel’, dat weer komt van ‘asphodelus’, de naam die door de oude Grieken werd bedacht voor een bloem die volgens hen ‘identiek’ was aan mij.

Iets waar je wel veel fantasie voor nodig hebt, want die bloem lijkt helemáál niet op me en is niet eens familie.

De Fransen hebben een logischere naam voor mij bedacht: ‘jonquille’.

Die naam is afgeleid van het Spaanse ‘junquillo’, het verkleinwoord van ‘junco’, wat ‘bloembies’ of ‘riet’ betekent en verwijst naar mijn smalle stengelbladeren.