Hoewel aan de inhoud van onze websites, dus ook deze, de grootst mogelijke zorg wordt en is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Amsterdam UMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de door haar gepubliceerde informatie of het (verkeerd) toepassen daarvan.

 

De sites waarnaar onze website(s) linken worden door onze Dienst Communicatie regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van de geboden informatie. Toch kunnen wij voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Amsterdam UMC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

 

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van deze en andere websites geldt dat de rechten hier volledig bij Amsterdam UMC liggen, tenzij expliciet anders vermeld. Mocht u van mening zijn dat de rechten van bepaald (beeld)materiaal bij een niet genoemde partij ligt, neemt u dan contact op met de Dienst Communicatie van Amsterdam UMC.

 

Amsterdam UMC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

 

Amsterdam UMC is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam.